Współpraca

Wszelkie prace badawcze realizowane przez zespół Projektu Laboratorium Użyteczności prowadzone są w obrębie Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu. Dzięki finansowemu i organizacyjnemu wsparciu Instytutu możliwe było wyposażenie sali w odpowiedni sprzęt sali, w której przeprowadzano sesje testowe.

Podczas przeprowadzanych w czerwcu 2007 badań prowadzono współpracę z redakcją serwisu internetowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Dzięki uprzejmości Redakcji na stronie serwisu WWW biblioteki zamieszczono odsyłacz do strony Projektu Laboratorium Użyteczności na której prowadzono rekrutację uczestników badań. Po zakończeniu badań przygotowano raport, który przekazano Redakcji.

Strona Koła Naukowego specjalistów InformacjiProjekt Laboratorium Użyteczności prowadzi ścisłą współpracę z Kołem Naukowym Specjalistów Informacji.Większość osób realizujących Projekt Laboratorium Użyteczności uczestniczy również w pracach Koła Naukowego Specjalistów Informacji. Ważną rolę odgrywa tutaj wymiana doświadczeń, wzajemna promocja oraz wyjazdy naukowe.