O Nas

Laboratorium Użyteczności jest projektem studenckim, wspierającym promocję nowoczesnych rozwiązań związanych z jakością serwisów internetowych. Działalność Laboratorium koncentruje się wokół zagadnień związanych z ergonomią wykorzystywanych w bibliotekarstwie programów interaktywnych. Szczególną uwagę realizatorzy projektu poświęcają technologii HCI (human computer interaction) jako dziedzinie, która wspiera projektowanie zorientowane na użytkownika.
Serwis ten ma za zadanie prezentowanie wyników prac badawczych Laboratorium oraz przygotowanie platformy do wymiany myśli i poglądów związanych z oceną użyteczności serwisów internetowych.
Projekt Laboratorium Użyteczności jest realizowany w Instytucie Informacji naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu. Realizację Projektu rozpoczęto w marcu 2007 roku od przygotowania i przeprowadzenia badań oceny użyteczności serwisu internetowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. W Projekt zaangażowali się studenci z Koła Naukowego Specjalistów Informacji, wszelkie prace prowadzone są pod kierunkiem Pawła Marca, który jest uczestnikiem studiów doktoranckich z zakresu bibliologii.