Badania

Zespół Laboratorium Użyteczności rozpoczął działalność w marcu 2007 roku. Zaplanowano wtedy badania zmierzające do oceny użyteczności serwisu internetowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Badania w trakcie realizacji

Wyniki przeprowadzonych badań: